Ga naar hoofdinhoud
Instagram
Linkedin

Privacybeleid

Privacy statement GUZO Coffee

Ons belangrijkste uitgangspunt en product is een rechtvaardigere wereld. Daarvoor branden, verwerken en verpakken we koffie via een totaal vernieuwende route. Deze koffie, die volledig in Ethiopië verkoopklaar gemaakt is, verkopen we met bijbehorende producten. Jij bent daarbij voor ons een heel belangrijke relatie. Daarom ben jij bij ons absoluut geen product. We zullen jouw gegevens daarom nooit verkopen. Aan niemand. Ook zullen we er alles aan doen wat we kunnen om gegevens die we hebben zo goed mogelijk te beschermen.

Onze contactgegevens
GUZO Coffee
Zoom 36
9231 DX  Surhuisterveen
+31(0)857 738 837
hallo@guzo.nl
KvK nr. 72776137
www.guzo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website of de app aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat het bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Gegevens over je activiteiten op onze website.

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over producten, diensten, bijeenkomsten, acties;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren;
 • Je te kunnen bellen of emailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Analyseren van gedrag van gebruikers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren;
 • Volgen van surfgedrag over verschillende websites waarmee we onze producten en diensten afstemmen op de behoefte;
 • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Je te kunnen selecteren en uitnodigen voor een sollicitatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
We maken geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Je gegevens voor de nieuwsbrief en andere informatie bewaren wij totdat je jezelf uitschrijft. Als je gebruik hebt gemaakt van onze producten en/of dienstverlening, zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens delen we met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We verstrekken persoonsgegevens alleen aan andere derden in gevallen waarvoor je daar zelf nadrukkelijke toestemming hebt gegeven.

We verkopen je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG wetgeving heeft iedereen bepaalde rechten. De AVG wetgeving beschermt de rechten van personen. Wij doen er alles aan om te voldoen aan de eisen die in de AVG wetgeving worden gesteld en op die manier deze rechten te eerbiedigen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hallo@guzo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je, wanneer je vindt dat we iets verkeerd hebben gedaan, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
De bescherming van je gegevens nemen we serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@guzo.nl. We verbeteren ons graag als dat nodig is.

We hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wachtwoorden worden veilig bewaard in een wachtwoordenkluis;
 • Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Versie: februari 2023

Scroll naar boven